VAISSIS HISTORIA ÄR EN BERÄTTELSE OM KÅL OCH UPPFINNINGSRIKEDOM

Slumpen, kreativitet, mod och omsorg om andra. Det är kärnan i Vaissis historia.

När Peter Thomasson i sin son Fabians namn 1829 köpte mark som tidigare tillhört kronan, kunde han knappast ana att platsen sex generationer senare skulle vara hemort för Nordens största kåldolmsfabrik.

Vi har tillrett kåldolmar sedan 2001, dvs. redan i över 15 år. Hösten 2017 kunde man i butikerna köpa de första kåldolmarna i förpackningar med Vaissis egen etikett.

Vår princip på Vaissi har alltid varit att tillreda mat åt andra som om vi tillredde maten åt oss själva. Fabriken där vi tillreder vår produkt är för oss som ett stort kök där vi bara råkar tillreda stora mängder mat.

12 miljoner handgjorda kåldolmar om året är mycket. Inte en enda kåldolme skulle bli tillredd utan en engagerad ”Vaissier” som trivs med sitt arbete.

Så när du avnjuter Vaissis kåldolmar vet du att de är tillredda av finska råvaror i Haapamäki vid Vaissisjöns strand.

Med önskan om läckra smakupplevelser
Verkställande direktören Maria Hanho och 86 andra medlemmar av familjen Vaissi.

HISTORIA I ÅRTAL (KLICKA FÖR ATT ÖPPNA)

1829 Pietari Tuomaanpoika osti kruununjäännösmaan poikansa Fabianin nimiin

1940 Kaalinviljely alkaa Vaissin tilalla Ilmari Vaissin toimesta.

1972 rakennettiin ensimmäinen kaalivarasto

1974 Jaakko Vaissi kehitti mullistavan kaalinkeitto menetelmän joka on edelleen tuotannon kulmakivi. Vuonna 1987 lopetettiin kaalinviljely ja siirryttiin sopimusviljelyyn

2001 aloitettiin kääryleiden valmistus

2004 Vaissin tilasta eriytetään lehtitehdas ja kääryletehdas. Syntyy Vaissi Oy

2005 Vuosituotannossa rikotaan yli miljoonan kiloa raja. kaalikääryleitä ja henkilökuntaa yli 60.

2007 Keski-Suomen vuoden yrittäjä palkinto

2017 Vaissin vuosituotanto on 12 miljoona käärylettä ja markkinoille tuodaan ensimmäiset omalla tuotemerkillä olevat kääryleet.

LÄCKERT AV KÅL

Vår vision är att tillreda landets läckraste kåldolmar. År 2016 producerade vi 1,2 miljoner kilogram kåldolmar, dvs. 12 000 000 stycken. Vår omsättning uppgick till 6,3 miljoner 2016. För att producera stora mängder livsmedel behöver vi en grupp raska och kunniga personer inom livsmedelsbranschen. Under högsäsong uppgår antalet anställda till 80 personer och övriga tider till 40 personer.

Vaissi Oy:s historia – Rötterna i det finska kållandet

Vaissi Oy är ett familjeföretag inom livsmedelsbranschen i Mellersta Finland. Företagets historia är unik på många sätt och inte minst för att företagets verkställande direktör i den traditionellt mansdominerade branschen i dag är en ung kvinna, Maria Vaissi.

Vaissi Oy skulle antagligen inte finnas om inte arbetarskyddsinspektören hade besökt Vaissi gård i Haapamäki 1974. På den tiden tillredde Vaissi förkokta kålblad. Arbetarskyddsinspektören var inte nöjd med maskinen som borrade loss den grova mittnerven från de blad som skulle kokas. Eftersom maskinen inte föll inspektören i smaken, började Jaakko Vaissi utveckla en kålssoppskokare som svar på inspektörens krav. Än i dag är denna kålsoppskokare i bruk.

ALLT FICK SIN BÖRJAN FRÅN KÅLODLING

Vaissis historia börjar emellertid mycket tidigare, i början av 1940-talet. Ilmari Vaissi började odla kål på Vaissi gård. Efter vinterkriget var efterfrågan på grönsaker stor. Priset sjönk emellertid på hösten på grund av överproduktion av kål. År 1972 byggdes det första kållagret så att kål även kunde säljas om vintern när priset var högre. På Vaissi gård odlades kål på en areal som uppgick till ca 20 hektar. Odlingen upphörde emellertid 1987 och man övergick till avtalsenlig odling. Den kål som behövs inom livsmedelsindustrin och på Vaissi kåldolmsfabrik köps i dag av finska kontraktsodlare. I dag sker enbart försöksodling av kål på Vaissi gård på en areal om 0,5 hektar.

Ilmaris son Jaakko och hans fru Saara fortsatte verksamheten på Vaissi gård från 1982 till 2008. Vaissi gård består av ca 110 hektar åkerjord och 272 hektar skog. På gården har man även haft höns, kor, grisar och odlat grönsaker. I dag ägs Vaissi gård av Saaras och Jaakkos son Juho Vaissi.

VAISSI OY:S HISTORIA – RÖTTERNA I DET FINSKA KÅLLANDET

Vaissi Oy är ett familjeföretag inom livsmedelsbranschen i Mellersta Finland. Företagets historia är unik på många sätt och inte minst för att företagets verkställande direktör i den traditionellt mansdominerade branschen i dag är en ung kvinna, Maria Vaissi.

Vaissi Oy skulle antagligen inte finnas om inte arbetarskyddsinspektören hade besökt Vaissi gård i Haapamäki 1974. På den tiden tillredde Vaissi förkokta kålblad. Arbetarskyddsinspektören var inte nöjd med maskinen som borrade loss den grova mittnerven från de blad som skulle kokas. Eftersom maskinen inte föll inspektören i smaken, började Jaakko Vaissi utveckla en kålssoppskokare som svar på inspektörens krav. Än i dag är denna kålsoppskokare i bruk.

KÅLDOLMAR AV FÖRKOKT KÅL

Tillredningen av förkokt kål som statade 1972 expanderade och ledde till att en kåldolmsfabrik grundades 2001. År 2004 skiljde man helt åt affärsverksamheten gällande kåldolmar från Vaissi gård.

Närmare 10 miljoner kåldolmar tillreds årligen på Vaissi och de säljs till livsmedelsindustrin. Därifrån hittar de vägen till finska och svenska matbord. Dolmarna tillreds enligt kundernas egna recept och etiketter.

EN UNG FRAMTID

Företaget genomgick ett generationsskifte 2008. Jaakko och Saara har ännu inflytande i Vaissi styrelse. Majoritetsägaren dottern Maria Vaissi blev verkställande direktör för andelsbolaget 2011, endast vid 28 års ålder.

I dag är Vaissi Oy en betydande arbetsgivare inom livsmedelsbranschen i Mellersta Finland. Vaissi sysselsätter året runt ca 40 personer och under högsäsongen från augusti till mars ett tjugotal till. Produktkvaliteten granskas effektivt.

Framöver kommer man att satsa allt mera på tillverkningen av olika färdiga rätter och export. I Finland är Vaissi den mest betydande producenten av kåldolmar. Denna färdiga rätt vill man även att ska nå matborden utomlands.

PRISBELÖNAD LIVSMEDELSSPECIALIST

Vaissis tillvägagångssätt och originalitet har fått uppmärksamhet på riksnivå. Vaissi Oy belönades med Mellersta Finlands InnoSuomi-pris 2006, landskapets företagarpris 2007, och Vaissi Oy valdes till Årets lantgård 2009.

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER

FABRIKSBUTIKEN
öppet
mån–fre 9–20
lör–sön 10–20
Plats Vaissi Oy:s kåldolmsfabrik.
Endast kontantbetalning.

Kontoret har öppet
vardagar 8.00–15.00
Tfn 014 -75 44 630
Fax 042 19169 8303

Kålbladsfabriken
tfn 044 7819 422
GSM 040 8328 237
kaali@vaissi.fi

Kåldolmsfabriken
tfn 044 7819 444
GSM 040 8313 388
tuotanto@vaissi.fi

Vaissi gård
Tfn 044 7819 411
vaissi@vaissi.fi